Video

Video

Formosa Hà Tĩnh cơ bản hoàn thành khắc phục sự cố môi trường biển
Công ty Formosa Hà Tĩnh cũng đã xử lý triệt để các loại chất thải trước khi xả ra môi trường. Đây là đánh giá của Hội đồng giám sát liên ngành tại cuộc họp diễn ra chiều nay (11/5) ở Hà Nội do Bộ TN&MT chủ trì với sự tham gia của nhiều Bộ, ngành và UBND tỉnh Hà Tĩnh.
Theo đánh giá của Hội đồng giám sát, đến nay, tất cả 7 hạng mục bổ sung về bảo vệ môi trường sau sự cố môi trường biển như: hệ thống hồ sinh học kết hợp ứng phó sự cố, hệ thống quan trắc tự động khí thải, nước thải của Formosa Hà Tĩnh đều đã hoàn thiện và hoạt động ổn định.
Trong hơn 2 năm qua, các kết quả về nước thải, khí thải của Formosa Hà Tĩnh trước khi xả ra môi trường đều đạt quy chuẩn cho phép; đặc biệt thông số Xyanua và Phenol có nồng độ rất thấp so với tiêu chuẩn Việt Nam.
Cho đến thời điểm này, Lò cao số 1 đang hoạt động ổn định với 100% công suất, mỗi ngày sản xuất hơn 9.000 tấn gang lỏng để chuyển sang luyện, cán thép.

Đối với hạng mục Lò cao số 2 đã hoàn thành việc xây dựng, được các Bộ, ngành kiểm tra, đánh giá theo chức năng. Hôm nay, Hội đồng liên ngành đã thống nhất để Formosa Hà Tĩnh vận hành thử nghiệm trong tháng 5.
Đối với việc chuyển đổi công nghệ làm nguội than cốc từ ướt sang khô, hiện nay, Formosa Hà Tĩnh đang khẩn trương hoàn thiện, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 6 năm tới.

Hội đồng đánh giá tất cả 7 hạng mục bổ sung sau sự cố môi trường biển như hệ thống hồ sinh học kết hợp ứng phó sự cố, hệ thống xử lý nước thải, khí thải đều đã hoạt động ổn định.
Các kết quả xử lý nước thải, khí thải đều đạt kết quả cho phép, đặc biệt là thông số xyanua, phenol thấp so với tiêu chuẩn VN.
Hội đồng giám sát liên ngành cũng đánh giá hoạt động của lò cao số 1 đã hoạt động ổn định trong điều kiện vận hành 100% công suất.
Thông tin từ Bộ Tài nguyên - môi trường cho biết tổng hợp kết quả giám sát từ tháng 7-2016 đến nay cho thấy nước thải, khí thải của Formosa trước khi xả ra ngoài môi trường luôn đảm bảo đạt quy chuẩn VN. Kết quả quan trắc, đo đạc mẫu nước biển ven bờ, nước mặt tại kênh thoát nước mưa, nước ngầm, trầm tích đáy và không khí xung quanh khu vực hoạt động của dự án đảm bảo đạt quy chuẩn quy định và phù hợp với giai đoạn trước khi Formosa vận hành thử nghiệm.

Theo Bộ Tài nguyên - môi trường, kết quả giám sát đối với các loại chất thải rắn khác không có khả năng tái chế và chất thải nguy hại phát sinh được Formosa chuyển giao cho các đơn vị có chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.
Về hoạt động kiểm tra, giám sát về môi trường đối với FHS, trước khi vận hành Lò cao số 1 (từ ngày 27/7/2016 đến 29/5/2017), Bộ TN&MT đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của tỉnh Hà Tĩnh tiến hành giám sát thường xuyên, liên tục việc khắc phục hậu quả của FHS. Kết quả giám sát thường xuyên do Viện Công nghệ môi trường (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) thực hiện, kết quả kiểm tra đối chiếu của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1 (Bộ KH&CN), Trung tâm Quan trắc môi trường (Tổng cục Môi trường) và cho thấy nước thải, khí thải của FHS đều đạt quy chuẩn cho phép. Kết quả quan trắc nồng độ Tổng Dioxin/Furan tại ống khói Xưởng thiêu kết đo 03 lần ngày 17-18/02/2017 là 0,361-0,388 TEQ ng/Nm3 đạt QCVN 51:2013/BTNMT cho phép là ≤ 0,48 TEQ ng/Nm3.
FHS đã thực hiện phân định các loại chất thải rắn phát sinh để quản lý theo quy định. Tro bay, xỉ và thạch cao của Nhà máy điện được quản lý theo Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ (đã xuất khẩu thạch cao, xỉ hạt lò cao sang Philippines, Đài Loan); bùn thải sinh hoạt, công nghiệp, sinh hóa và chất thải nguy hại hiện nay chuyển giao cho Công ty TNHH MTV chế biến chất thải công nghiệp Hà Tĩnh xử lý.
FHS cũng đã ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty Cổ phần xử lý tái chế chất thải Công nghiệp Hòa Bình và Tập đoàn Xi măng Thành Công là những đơn vị có Giấy phép xử lý tro, xỉ, thạch cao, chất thải rắn, chất thải nguy hại khi lượng chất thải phát sinh lớn; đang tiếp tục nghiên cứu để có phương án tái chế, tái sử dụng chất thải theo quy định.
Riêng việc thay đổi phương pháp làm nguội than cốc từ ướt sang khô và lắp đặt thiết bị xử lý khí thải bổ sung tại xưởng thiêu kết nhằm đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế hiện vẫn đang trong lộ trình thực hiện, dự kiến tháng 6-2019 sẽ hoàn thành toàn bộ các hạng mục này theo cam kết với Chính phủ Việt Nam.
Bộ Tài nguyên - môi trường cũng cho biết trong thời gian tới tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, UBND tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan khoa học trong nước và quốc tế kiểm tra, giám sát liên tục, định kỳ và đột xuất quá trình khắc phục hậu quả vi phạm của Formosa.

Đối tác